Error showing flash-object.

Wat is discriminatie? 

Net ontslagen omdat je zwanger bent? Je geraakt een restaurant niet binnen omwille van je handicap en de eigenaar weigert aanpassingen te doen? Een verhuurder weigert je als huurder door je seksuele geaardheid? Je mag de discotheek niet in omwille van je huidskleur?

Discriminatie is bij wet verboden in België. Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op basis van een bepaalde grond verschillend behandeld wordt, zonder dat hiervoor een rechtvaardiging gegeven kan worden.

Een persoon of een instantie mag je niet ongelijk behandelen op basis van: geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming. Je hoort het. Discriminatie is ruimer dan alleen racisme.

Meldpunt Discriminatie